پشتیبانی آموزشی

کلیه فارغ التحصیلان و کارآموزان آموزشگاه می توانند از پشتیبانی آنلاین بصورت کاملاً رایگان بهره مند شوند. مدت ارائه خدمات پشتیبانی حداکثر تا شش ماه پس از پایان دوره آموزشی خواهد بود. در دست راه اندازی