مقررات آزمون

1-کارآموزان می توانند برای شرکت در آزمونهای نهایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت دریافت گواهینامه پس از پایان دوره آموزشی، درخواست خود را به آموزشگاه اعلام نمایند. کارآموزانی مجاز به شرکت در آزمونهای نهایی خواهند بود که مقررات کارآموزی را تا پایان دوره آموزشی بطور کامل رعایت نموده باشند.

2-مهلت شرکت در آزمون، حداکثر شش ماه پس از پایان دوره آموزشی می باشد. آزمونهای پایانی شامل آزمون کتبی و عملی بوده که پس از قبولی در آزمون کتبی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود.

3-حد نصاب نمره قبولی در آزمون کتبی 50 از 100 و در آزمون عملی 70 از 100 می باشد. علاوه بر آن طبق فرمول زیر باید حد نصاب نمره 70 را نیز کسب نمایند.

(25%  نمره کتبی )  + (75%   نمره عملی  )    >=  70

4-کارآموزان در صورت عدم قبولی در آزمون کتبی می توانند مجدداً درخواست آزمون کتبی مجدد داده و در آزمون کتبی شرکت نمایند. (تا سقف شش ماه مهلت قانونی)

5-کارآموزانی که در آزمون کتبی قبول شده اند حداکثر تا دو بار می توانند در آزمون عملی شرکت نمایند.

6-در صورت مردود شدن دو بار در آزمون عملی یا سپری شدن شش ماه از پایان دوره آموزشی کارآموز دیگر حق شرکت در آزمونهای پایانی را نخواهد داشت. درصورت تمایل به شرکت مجدد در آزمونهای پایانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای باید با ثبت نام مجدد در آن دوره آموزشی ( با پرداخت 50% شهریه) مجدداً توسط آموزشگاه به سازمان معرفی گردد.

7-هزینه آزمون علاوه بر هزینه ثبت نام کارآموز در پورتال (5300 تومان) به ازای هر بار شرکت در آزمون کتبی یا عملی در آزمونهای رشته های فناوری اطلاعات و امور مالی و بازرگانی مبلغ 12000 تومان و در رشته الکترونیک مبلغ 18000 تومان می باشد. البته شرکت در اولین آزمون عملی برای کارآموز هزینه ای در بر نخواهد داشت.

8-کارآموزانی که تمایل به شرکت در آزمونهای نهایی (کتبی، کتبی مجدد، عملی مجدد) را دارند فقط از طریق وبسایت از بخش تقویم آزمون  یا بخش درخواست آزمون، می توانند درخواست خود را به آموزشگاه ارسال نمایند.

9-کارآموزان می بایست از زمان ارسال درخواست آزمون حداکثر به مدت 48 ساعت نسبت به پرداخت هزینه آزمون اقدام نموده و به آموزشگاه اطلاع دهند. عدم پرداخت هزینه آزمون در مهلت مقرر به معنی انصراف از آزمون بوده و آموزشگاه نسبت به درخواست ارسالی رسیدگی و اقدامی نخواهد کرد.

حساب واریز هزینه آزمون : 

شماره کارت 6037991488298104 بانک ملی بنام حسین قدوسی

شماره حساب 109091730003 بانک ملی شعبه مدرس بنام حسین قدوسی

10- بدلیل اینکه آزمونهای کتبی نهایی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای بصورت آنلاین برگزار می گردد، تاریخ دقیق آزمون تا قبل از ثبت نام کارآموز در آزمون مشخص نمی باشد. به همین دلیل در بخش تقویم آزمون و در بخش درخواست آزمون، فقط ماه آزمون توسط کارآموز قابل انتخاب می باشد.

11-پس از ارسال درخواست آزمون توسط کارآموز، آموزشگاه نسبت به ثبت نام کارآموز در اولین آزمون مجاز در ماه انتخابی اقدام نموده و سپس تاریخ دقیق آزمون به اطلاع کارآموز خواهد رسید.

موفق باشید.