کارآموزان برتر

کارآموزان برتر در آبانماه 96
توسعه دهنده صفحات وب با PHP و MySql
تصویر کارآموزمحمد حسین محمدیان
هدیه طلایی پویندگان93
کارآموزان برتر در مهرماه 96
اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی
تصویر کارآموزداور علیزاده قمصری
هدیه طلایی پویندگان77.25
» هدیه ما به کارآموزان برتر
هدیه طلایی پویندگان
هدیه نقره ای پویندگان
هدیه برنزی پویندگان