اشتغال

در این بخش فارغ التحصیلان آموزشگاه می توانند درخواست خود را برای اشتغال به آموزشگاه اعلام نمایند تا بر اساس تخصص و مهارت های آموزش دیده به صاحبان مشاغل معرفی گردند. همچنین کارفرمایان و صاحبان مشاغل می توانند نیروی کار ماهر و کارآزموده خود را با تکمیل درخواست نیروی کار به ما اعلام نمایند.